Transparència
  

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern posem a la vostra disposició tota la informació aquí

 

 

En compliment de l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, en tant que com a Fundació de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Intecserveis està adherida i es guia pels següents documents: 

- Carta d'Identitat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

- Codi de Conducta

- Manual de Bones Pràctiques

- Codi de Bon Govern

 
onmedic