Què fem?
 
  • Serveis integrals de neteja: manteniments diaris, fi d'obres, vidres, terres, rótuls, moquetes, façanes, teulades, etc.
  •  Serveis integrals de jardineria: conservació de zones verdes i plantació dura; conservació d'arbratge, tanques i arbusts; gespa i plantació; poda regenerativa; sistemes de reg; tractaments fitosanitaris; actuacions forestals; restauracions mediambientals.   
  • Facility Services: oferim serveis generals de suport en manteniment, magatzem, logística, menjador, correu intern i altres.
  • Destrucció de documentació: oferim un servei de destrucció de documentació confidencial fins a nivell 4 segons la norma DIN-32757-1.
     

 

 
 
 
Hospitalitat, respecte i responsabilitat són els valors fonamentals en el nostre treball diari, per augmentar el benestar dels  nostres treballadors i la qualitat dels serveis que oferim a tots els clients.
 
Per aconseguir el desenvolupament personal, social i professional dels treballadors s'elabora un Pla Individual d'Inserció per potenciar les competències i habilitats laborals, al mateix temps que s'afavoreix la integració social i s'augmenta la qualitat de vida. 
 
Tots els treballadors comptem amb el suport i recolzament de l'equip de professionals especialitzats (treball social, psicologia, neteja, jardineria i així com dels Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu).
  
La plantilla actual és de 100 treballadors que rebem una formació continuada i disposem de l’utillatge i maquinària específica i necessària per dur a terme qualsevol tipus de feina en el sector de la neteja i la jardineria.  
 
Realitzem acompanyaments personalitzats i individualitzats per desenvolupar al màxim les competències per l'òptima inserció i adaptació laboral. 
 
onmedic